Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Telefon: +48 71/3195-179; +48 71/3195-185; +48 71/7280-888

E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

Tara

Marcin Miłkowski

Program profilaktyczno – ekologiczny TARA w drugim semestrze jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu jakiego udzieliła Fundacja Tara w Piskorzynie. Wieloletnia owocna współpraca Fundacji z Zespołem Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym spowodowała , iż wyjazdy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii są finansowane przez Fundację . W okresie od marca do końca maja 2017r. odbyło się sześć wyjazdów w których łącznie wzięło udział 17 wychowanków. Wyjazdy odbyły się w następujących terminach: 31 marzec, 6 kwiecień, 6 maj, 13 maj, 19 maj, 27 maj. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii są już stałymi bywalcami w schronisku. Dlatego też po przyjeździe na miejsce nie muszą być zapoznawani z zasadami panującymi w schronisku.

Chłopcy w ciągu ostatnich wyjazdów pracowali przy ścieleniu boksów w stajniach, budowano ogrodzenie miejsca biwakowego. Ponadto wychowankowie pomagali w przeniesieniu narzędzi z jednego miejsca w inne do tego przeznaczone. W ostatnim czasie chłopcy wykonywali prace rozbiórkowe jednej z zagród.

Pobyt w schronisku to nie tylko praca jaka czeka na wychowanków. Pewną tradycją stało się pieczenie ziemniaków w ognisku po wykonaniu wyznaczonych prac. Więcej zobaczyć i przeczytać o pracy wychowanków w schronisku można na stronie Fundacji TARA www.fundacjatara.info