WYCHOWAWSTWA KLAS

ROK SZKOLNY 2022/2023

obowiązuje od 1 września 2022r.

Lp.

KLASA

WYCHOWAWCA

1.

IV A - V A

Bartosz Bukiewicz

2.

IV B - V B

Lucyna Dudek

3.

V C -VI C

Marzena Bobkiewicz

4.

VI A

Barbara Riwoń-Koper

5.

VI B

Aneta Orpel

6.

VII A

Anna Cocińska

7.

VII B

Dorota Wiśniowska

8.

VII C

Ewa Sokołowska - Syguła

9.

VIII A

Beata Franczuk

10.

VIII B

Urszula Beśka

11.

VIII C

Katarzyna Derejczyk - Ajchenlaub

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

  1.  

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U, poz.1603 z późn. zm.).

 

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia  2022r. 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).

  1.  

Ferie zimowe

13  – 26 lutego 2023r.

 § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiSz dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN  z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).

      4. Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023r.  

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 3 ust. 1pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

23-25 maj 2023

Art.9a ust,2 pkt10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty(tekst jednolity.:Dz.U. z 2020 r.poz 1327, z późn.  zm.).

§ 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361)

6.

Zakończenie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.).

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603 z późn. zm.).

7.

Ferie letnie 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 4rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm).

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

Źródło:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

rok szkolny 2020/2021

 

1.

25 wrzesień 2020r.

Zebranie z rodzicami (Statut, wymagania edukacyjne, programy)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

2.

30 październik 2020r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

3.

27 listopad 2020r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

4.

11 grudzień 2020r. 

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)

 

Wychowawcy klas

5.

15 styczeń 2021r.

Zebranie z rodzicami (wyniki klasyfikacji śródrocznej)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

6.

26 luty 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

7.

26 marzec 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

8.

30 kwiecień 2021r.

Konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas

9.

21 maj 

2021r.

Zebranie z rodzicami (informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

10.

25 czerwiec 2021r.

Zebranie z rodzicami, wyniki klasyfikacji rocznej.

Wychowawcy klas

Pedagodzy

Psycholodzy

 

 

Z uwagi na zagrożenie związane z COVID 19, spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2020/2021 są preferowane w formie telefonicznych rozmów. 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców do kontaktu telefonicznego 

Brzeg Dolny tel. 71 319 51 79

Godzięcin tel. 71 319 58 56