Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Telefon: +48 71/3195-179; +48 71/3195-185; +48 71/7280-888

E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

Baza i oferta

Super User

Baza i oferta

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 mieści się w miejscowości Godzięcin. Administracyjnie Godzięcin położony jest w województwie dolnośląskim w powiecie Wołowskim w gminie Brzeg Dolny. Wieś ulicówka z zespołem dworskim mieści się na polanie wśród lasów 7,5 km na północny wschód od Brzegu Dolnego. Krajobraz Godzięcina można scharakteryzować jako rolniczo-leśny. Budynek w którym mieści się ośrodek to Pałac z połowy XVIII w.,  przebudowany XIX-XX w. Ośrodek otacza park typu angielskiego o pow. 15 ha założony w XIX w. przez wykorzystanie naturalnego lasu. Placówka przystosowana jest do przyjęcia 48 wychowanek. Dziewczęta mieszkają w pokojach 4-5 osobowych. Na każdej grupie wychowawczej znajdują się miejsca do relaksu, nauki oraz aneksy kuchenne, w których wychowanki przygotowują śniadania oraz kolację.

W placówce znajdują się klasy lekcyjne, salka do ćwiczeń gimnastycznych, pracownia informatyczna, biblioteka. Na terenie wsi uczennice mogą korzystać z boiska orlik.

Oferta

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Godzięcinie realizowany jest program wychowawczy,  program profilaktyczno-prozdrowotny oraz  szereg innych programów tj. „Aktywność sposobem na zdrowie”, „Kocham kino”, „SKAUT”, „Pasieka”, „Tyś mój przyjaciel- You are my friend”, „ Program zajęć taneczno-muzycznych”, „Klub książki Czytelnik”, „Prawdziwa miłość”, „Trening zastępowania agresji”,„Tak daleko, a tak blisko”, „ARS jak dbać o miłość”, „Trzymaj formę”, „Koło wędkarskie”

 

Zajęcia specjalistyczne:socjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia uzależnień.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje: zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, wolontariat, zajęcia muzyczne, zajęcia wędkarskie, zajęcia filmowe, zajęcia teatralne, zajęcia czytelnicze, zajęcia ogrodnicze.