Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Telefon: +48 71/3195-179; +48 71/3195-185; +48 71/7280-888

E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

MOW 1

Super User

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1

w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych

w Brzegu Dolnym

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAGLĄDNIECIA I PRZYGLĄDNIĘCIA SIĘ CO ROBIMY

Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Wołowskiego

Istniejemy od 2003 roku

Uczymy się w Szkole Podstawowej Nr 2

Ośrodek jest przeznaczony maksymalnie 72 chłopców w wieku 10 – 19 lat

Wychowuje, wspiera i uczy Nas kadra pedagogiczna złożona  z wychowawców, nauczycieli i specjalistów