Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Telefon: +48 71/3195-179; +48 71/3195-185; +48 71/7280-888

E-mail: sekretariat@zprbrzegdolny.pl

MOW 1

Super User

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1

w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych

w Brzegu Dolnym

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAGLĄDNIECIA I PRZYGLĄDNIĘCIA SIĘ CO ROBIMY